Winterswijk, Gelderland

En Hee zae: ne man hadde twee zöns. D'n jungsten van den beiden zae teggen zien vader: Vader, gevvet mi-j dat deel van unze bezit wat mi-j tookump. En hee verdelen zien bezit onder aer (eur). (tussen aer beiden). Een paar dage later maken d'n jungsten zönne alles te gelde en genk op reize nao een land wiet weg, waor 't e alles wat e hadde verdee an 'n laeven in ovverdaod. Doo 't e alles d'r deur-edreejd hadde, kwam d'r ne slimmen hongersnood in dat land en hee begon gebrek te kriegene. En hee genk d'r op oet en drong zik op bi-j ene van de börgers van dat land en den stuurden em 't veld in umme de varkene te heune. En hee smachten nao de schellen dee de varkene vratten, maor gin mense gaf ze em. Doo kwam e an 't naodenken en zae: Boovölle daghuurders van mien vader heb meer as zat te aetene en ik vergao van 'n honger. Ik zal hengaon en nao mien vaoder gaon en zeggen: Ik hebbe ezundigd teggen d'n hemel en teggen oew, ik bunne 't neet meer weerd dat ze mi-j oewen zönne neump; behandelt mi-j as ene van oewe knechte.

En hee stend op en genk waerumme nao zien vader. En doo zien vader em van wieten an zach kommen, schoot em 't gemood vol en kreeg e met em te doone. En hee genk em temeute en veel em umme d'n nakke. En d'n zönne zae teggen em: Vader ik hebbe zundigd teggen d'n hemmel en teggen oew, ik bunne 't neet meer weerd dat ze mi-j oewen zönne neump. Maor den vader zae teggen ziene slaven: Brenk gaw 't beste kleed en doot em dat an en doot em den rink an de hand en schone an de veute. En haalt 't mestekalf en slacht 't em lao we fees hollen. want mienen zönne was dood en is waer laevend en wi-j wazzen em kwiet en hee is waer evonnene. En zee begonnen fees te hollene. Zienen oldsten zönne was op 't land en doo 't e kort bi-j hoes kwam, heurdene e dat t'r muziek was en d'r edanst worden. En hee reep ene van de knechte bi-j zik en vroog em wat d'r te doone was. Den zae teggen em: Oew breur is d'r waer en oew vader hef 't mestekalf laoten slachten ummedat hee em heelhoeds waer hef. Maor hee worden gifteg en wol neet nao binnen hen. Doo kwam zien vader nao boeten hen en heel bi-j em an. Maor hee antwaorden en zae: Kiek es an, boovölle jaor bun ik al bi-j oew in dens en nooit he'k edaone wat neet mog; maor nooit he-j mi-j een sikkeböksken egevvene, da'k met miene kammeräö fees kon hollen. Maor noo den zönne van oew ekommene is, den oew bezit d'r deur ejach hef met sladden van wieve, heb i-j veur em 't mestekalf laoten slachten. Maor hee zae teggen em: Jonge, i-j bunt altied bi-j mi-j en al 't miene is ok 't oewe. Wi-j heb raeden umme fees te hollene en bli-j te wezzene want oew breur was dood en laevet waer en wi-j wazzen em kwiet en hee is waer-evonn'ne.

 
Google
 
Web Deze website