Etymologisch Dialectwoordenboek

Prof. dr. A.A. Weijnen

Dit woordenboek wil, ook voor de niet-vakgeleerde die belangstelling heeft voor een nederlands dialect, de etymologische verbanden van dialectwoorden verduidelijken.
De behandelde woorden zijn ontleend aan alle Nederlandse dialecten. Dat zijn o.a. de Brabantse, Vlaamse, Zeeuwse, Limburgse, Gelderse, Utrechtse, de diverse noord-oostelijke en de Hollandse dialecten. De oorsprong van de woorden wordt verduidelijkt door verwijzing naar identieke of verwante woorden in andere talen. Daarbij is in de eerste plaats gedacht aan Duits, Frans of Engels, maar ook bijvoorbeeld aan Latijn en Grieks, Russisch en Oudindisch. In al die gevallen wordt scherp onderscheid gemaakt tussen ontlening en, op oudere banden berustende, rechtstreekse verwantschap.
Elk artikel wordt afgesloten met een bibliografische aanwijzing. De bedoeling hiervan is in eerste plaats een verantwoording van de geografische omschrijvingen. Ook wordt hierdoor de mogelijkheid gegeven zich over de bewijskracht van de etymologie nader te oriënteren. Verder is ruime aandacht besteed aan de weerspiegeling van oude culturen. Bijzonder praktisch is het in het woordenboek opgenomen register.

Dit boek is een uitgave van Van Gorcum en kost € 29,50 (298 blz.), waarvan dit jaar een vermeerderde en verbeterde druk verschenen is.
ISBN 90 232 2967 3

 
Google
 
Web Deze website