Venlo - Limburg

En Hae zag: Emes had twieë zeuns. De jóngste van eur zag taege zien vader: Pap, gaef mich 't deil van ós vermeuge, det mich toekump. En hae verdeilde zien eigendóm ónder eur. En 'n paar daag later zoot de jóngste zoon alles um in geld en ging op reis nao 'n wied land, wao hae zien vermeuge opmakde in 'n laeve van waeld. Wie hae d'r alles doorgedreid had, kwaam d'r enne zwaoren hóngersnoeëd euver det land en hae begós ermooj te lieje. En hae ging d'r op oet en booj zich aan beej eine van de börgers van det land en dae steurde um nao 't veld um zien verkes in de gate te halde. En hae winsde zich zienen boek te völle mit de schale, die de verkes ote, maar nemes goof ze um. Doe kwaam hae weer beej verstand en zag: wievuuel daagloeëners van mien vader hebbe neet aete genóg en ik kóm heej um van d'n hónger. Ik zal opstaon en nao mien vader gaon en taege um zegke: Pap, ik heb gezundig taege d'n hemel en veur óch. Ik bin 't neet mičr waerd um ógge zoon geneump te waere; maak mich de geličke van eine van óg daagloeëners.

En hae stónd op en ging nao zien vader truuk. En wie hae nog wiedaaf waas, zoog zien vader um en kreeg kómpassie. En hae leep um taege, veel um um de nek en kösde um. En de zoon zag taegen um: pap, ik heb gezundig taege d'n hemel en veur óch, ik bin 't neet mieër waerd um ógge zoon geneump te waere. Maar de vader zag taege zien slave: Bringk mich ens gauw 't beste kleid heej en doot 't um aan en doot um eine rink aan zien hand en schoon aan zien veut. En haol mich 't gemisde kalf en slach mich det, en laote weej 'n fieësmaol halde, want miene zoon heej waas doeëd en is weer laevendig gewaore, hae waas verlaore en is gevónde. En zeej begóste fieës te viere. Zienen aldste zoon waas op 't land en wie hae doeënbeej hoes kwaam huurde hae meziek en dans. En hae reep eine van de knechs beej zich en vroog, waat t'r te doon waas. Dae zag taege um: Og broor is gekómme en óg vader haet 't gemisde kalf laote slachte, umdet-e um gezónd en waal truuk haet. Mer hae woort kwaod en woel neet nao binne gaon. Doe kwaam zien vader nao boete en dróng beej um aan. Maar hae goof antwaord en zag taege zien vader: Zuug ens heej, jaorelank werk ik al beej óg en noeëts heb ik ógge wil getraoje, maar mich heb geej noeëts 'n geitebuukske gegaeve um mit mien kammeräöj fieës te viere. Maar noow dae zoon van óg gekómme is, dae óg eigendom haet opgemak aan slechte vrouwluuj, heb geej veur um 't gemisde kalf laote slachte. Maar hae zag taege um: Jóng, dich bis alzelaeve beej mich en al 't mient is 't dient. Weej meuste fieëste en bliej zien, want dien broor waas doeëd en is laevendig gewaore, hae waas verlaore en is gevónde.

 
Google
 
Web Deze website