Stramproy - Limburg

En hae zagt: Eme haaj twie zeuns. De jngste van heur zagt tege zie(n) vader: Vader, gaef mich 't deil van oos vermoge det mich toekeumtj. En hae verdeildje 't bezit nger heur. En weinig daag later verkocht de jngste zon alles (veur geldj) en ging op reis noa ei(n) wiet landj, woe hae zie(n) vermoge verbrasdje in ei(n) laeve van euverdaad. Toen hae d'r alles doorgedreitj haaj kwaam d'r eine groete hngersnoed euver det landj en hae begost ermooj te lieje. En hae troch d'r op oet en drng zich op bie ein van de brgers van det landj en dae steurdje hum noa 't veldj m zien verke(s) te heuje. En hae smachdje d'r noa ziene boek te vulle mt de sjlle, die de verke(s) ote, mer neme(s) gaaf ze hum. Toen kwaam hae tot inkier en zagt: Wievl daagloeners van mie(n) vader hebbe mier es gengt broed en ich kom hie m van 'e hnger. Ich zal opstoan en noa mie(n) vader goan en tege hum zgke: Vader, ich heb zunj gedoan tege de hemel en tege uch. Ich bin neet mieer waerd eure zoon te heite; stl mich geliek mt ein van eur daagloeners.

En hae stng op en ging trk noa zie(n) vader. En toen hae nog wied aaf waas, zaag zie(n) vader hm en kreeg kompassie. En hae ging hm tege, veel hm mme hals en kusdje hm. En de zoon zagt tege hm: Vader, ich heb zunj gedoan tege de hemel en tege uch, ich bin neet mier waerd eure zoon te heite. Mer de vader zagt tege zien slave; Bringtj snel 't bste kleid hie en dootj 't hm aan en dootj hum eine rink aan zien handj en sjoon aan zien veut. En haaltj 't gemasdje koaf en slachtj 't en loate wae ei(n) fiestmoal hoaje. Want miene zoon hie waas doed en is weer laevendj gewore, hae waas verlore en is gevnje. En ze begoste fiest te vere. Ziene oadste zoon waas op 't landj en wie hae kort bie hoes kwaam huurdje hae muziek en dans. En hae reep ein van de knechte bie zich en vroog wat d'r te doon waas. Deze zagt tege hm: Eure broor is gekome en eur vader heet 't gemasdje koaf loate slachte, mdet hae hm gezoondj en waal trk heet. Mer hae woord kwoad en woej neet binne goan. Toen kwaam zie(n) vader noa boete en prebeerdje hm euver te hale. Mer hae antwoordje en zagt tege zie(n) vader: Zuug ins, zoevl joar bin ich al in eure deenst en ich heb eur gebod noets euvertroje, mer mich hebtj gae noets ein geitebkske gegaeve m mt mien vrinj fiest te vere. Mer noe dae zoon van uch gekome is, dae eur bezit heet opgemaaktj mt slechte vrouwe, hebtj gae veur hum 't gemasdje koaf loate slachte. Mer hae zagt tege hm: Wcht, dich bst altied bie mich en l 't mien is ouch 't dien. Wae mtte fiestvere en blie zeen, want dien broor hie waas doed en is laevendj gewore, hae waas verlore en is gevnje.

 
Google
 
Web Deze website