Naast het Nederlands

"Dialecten van Schelde tot Schiermonnikoog"
H. Scholtmeijer

De Nederlandse dialecten mogen zich de laatste tijd in een ruime belangstelling verheugen, een belangstelling die echter vaak op het 'eigen' dialect gericht is. Toch valt er ook in algemenere zin veel over dialecten te vertellen, vind Harrie Scholtmeijer, auteur van Naast het Nederlands. Zo behandelt hij de verhouding tussen dialecten en de standaardtaal en de verschillen tussen een taal en een dialect, waarbij hij ook aandacht besteedt aan het Fries, het Nedersaksisch en het Limburgs. Verder gaat hij in op het ontstaan en de ontwikkeling van het Nederlandse dialectlandschap en de methoden die bij dialectonderzoek gebruikt worden. Ten slotte bespreekt hij per provincie de kenmerken van de belangrijkste dialecten.

Dit boek is een uitgave van Contact en kost ƒ 27,50. (143 blz.)
ISBN 90 254 9545 1

 
Google
 
Web Deze website