Renesse, Zeeland

In Ie zei: D'r was d'er 'ns ne mi twi zeunen. De joengsten da van zei tehen z'n vader: Vader, heef mien het dl van ons kappital, wae ik recht op . In ie dlde het bezit in twin. In een par dahen later miek de joengste zeune alles op in hong op reize ne een vaar land, wa ten z'n kappital der deur lapte, du 't held over de balke te hooien. Toe ten alles op'emaekt a, kwam d'r een aarge oengersnd over dat land, in ie behon hebrek te lien. In ie hong d'r op uut in droeng z'n eihe op bie n van de burhers van dat land. In ie wou hrag z'n mahe vulle mi de schaalen, die de vaarkes opfrate, ma ie kreeg ze van hin maans. Toe kwam 'n tot z'n eihe in ie zei: Oevee knechs van m'n vader brd zat, in ik staarve ier van d'n oenger. Ik za oprieze in ik hae nae m'n vader, in ik zaahe teehen z'n: Ik m'n eihe misdroohe teehen den eemel in vo joe. ik bin nie mi ward om je zeune te wezen; doe ma net zo mi mien, as mi d'ste de beste knecht.

In ie kwam overaande in ie hong nae z'n vader t'rug. In toe t'en nog een aande vort was, a z'n vader 'n in de haten. In ie kreeg 't te kwad 'termee. In ie liep na z'n toe, viel ten om z'n als in haf ten een kos. In de zeune zei tehen z'n: Vader, ik m'n eihe misdroke teken d'n eemel in vo joe, ik bin 't nie mi ward om je zeune te wezen. Ma de vader zei tehen z'n slaven: Lang subiet het hoeie hoed, in doe dat bie z'n an in hee ten een rieng an z'n 'and in schoenen an z'n voeten. In al 't hemeste kalf in slacht et, in dan ouwe ons een festmal. Want m'n zeune ier was dod, in ie is wi levend re; ie was kwiet in ie is t'rechte. In ze behonne te fsten. Z'n ouste zeune was op 't land in toe ten dichte bie uus kwam, rde 'nen meziek vo den dans. In ie riep n van de knechs bie z'n in vroeg, wat ter op d. Die zei tehen z'n: Je broer is ekomme in je vader eit 't hemeste kalf laete slachte, omdat ten 'n hezond in wel t'rug eit. Ma(r) ie wier kwed in wou nie nae binne. Toe kwam z'n vader ne buute in wou 'n beprate. Ma(r) ie haf antwrd in zei tehen z'n vader: Kiek, oevee jar bin ik in je dienst in ik nog nooit je hebod overtree, ma j'ei mien nooit een heitebokje ehee om mi m'n kammeros te fsten. Ma noe die zeune van joe ekommen is, die je kappetol d'r du elapt eit mi slechte vrouwen, ei je vor 'um 't hemeste kalf late slachte. Ma(r) ie zei tehen z'n: Jn, jie bin altied bie m'n in al wat van mien is, is ok van joe. Ons moste fste in blie weze, want je broer ier was dd in is levend re, ie was kwiet in is t'rechte.

 
Google
 
Web Deze website