Puttershoek, Zuid-Holland

En hij zee : iemand had tw zeune (1), de jongste van hun zee tege zn vaoder: Vaoder, geef mij t dl van os vermoge dak hebbe mag. En n paor daege laeter verkocht tie zn boeltie en ging op reis naer n ver land waer die zn cente verkwiste omdat tie doch dat t niet op kon. Toen die alles dr deur gejooge had kwam daer n zwaere hongersnd en hij verviel in grte erremoei. Hij ging erop uit en n van de burgers kon die z paai-je dat tie m nae zn land stuurde om de verrekus te hoeje. Hij wou graeg zn buik vulle met de schille die de verrekus atte maor niemand gaf zum (2). Toen docht tie bij zn aaige : de daglners van me vaoder hebbe brd zat en ik stik van dn honger (3). Ik rijs op en ik zel tege me vaoder zegge: Vaoder keb t helemael verkeerd gedaen. Verstt me maor assie zeun en maok maor n daglner van me.

En hij rees op en ging nae zn vaoder trug. Zn vaoder zag m toen die nog ver weg was en raokte ontroerd. Hij liep naer m toe, omhelste m en gaf m n zoen. En de zeun zee tege m : Vaoder k heb t helemael verkeerd gedaen, ik bin niet meer waerd je zeun te weze. Maor de vaoder zee tege zn daglners : breg drek t beste kld hier, doet t m an, doe n ring an zn hand en schoene an zn voete. Lae me t gemeste kalluf slachte en lae me dan gaon fste want me zeun was kwijt en hij is weer gevonge en ze begonne lekker te fste. Zn ouwste zeun was opt land en toen die vlak bij huis kwam hoorde die meziek en zag geds. Hij riep n van de knegs en vroog m wat er an de hand was. En die zee tege m: Je broer is weer thuis gekomme en je vaoder het t gemeste kalluf laete slachte. Omdat tie m gezond en wel trug het. Hij wier bs en wou niet nae binnene, toen kwam zn vaoder nae buite(ne) om te soebatte dat tie toch kwam. Maor hij zee tege zn vaoder : Kijk, al z()veul jaere bin k al bij je in diest en ik heb altijd alles gedaen wa je zee maor mijn hebbie nooit n bokkie gegeve om n fssie te bouwe met me maots. Maor nou dat die zeun van je dr weer is die je bezit opgemaokt hep met slechte wijve, voor hum hebbie t gemeste kalluf laete slachte. Toen zee zn vaoder tege m : Kind, alles wat van mijn is, is ok van jouw. We motte fste en blij weze want je broer is weer trug, hij is weer levendug geworde en hij is weer gevonge.

(1) Of : Zeuns
(2) Of : Gn mes gaf ze an hum
(3) Of : komp om van dn honger

Vertaling: Greet Lammers met hulp van Stephan de Vos

 
Google
 
Web Deze website