Ouderkerk aan de IJssel, Zuid-Holland

En hij zee: n mins (1) had tw zeuns (2). De jongste zee teuge zn vaoder : Pao, geef mij maor wat mij laeter toekomt. En n paor daege laeter pakte die zn spulle en gong op reis nae n ver land en hij maokte alles op wattie had. Toen die niks meer had kwam daer n zwaere hongersnd en oek hij begon gebrek te lij-je. Hij prebeerde werruk te krijge iemand stuurde m nae(r) zn land om varrekus te hoede. Hij wou wel mee ete mit de varrekus zn honger had tie maor dat wier hum verbode. Toen doch tie bij zn eige : Hoeveul knegs van me vaoder hebbe t beter as ik terwijl ik stik van dn honger. Ik zel nae me vaoder gaon en zegge : Pao, keb t verkeerd gedaen. Eigeluk bink t nie meer waerd om je zeun te weze, maok me maor knecht.

En hij gong. Uit de verte zag zn vaoder m al komme en hij kreeg traone in zn ge. Hij liep nae m toe en omhelsde m. En zn zeun zee : Pao, keb t verkeerd gedaen, k bin t nie meer waerd om je zeun te weze. De vaoder zee teuge zn knegs : bring de beste kleer en trek t m n, doe n ring n zn vinger en doe m schoene n. Haolt t gemeste kalluf, slacht t en laene me dan fste en blij weze want ik doch da me zeun gesturreve was en kijk: hij is er weer. Zn ouwste zeun was opt land en hoorde de meziek van verre en laeter zag tie ze dse. Hij zee teuge de knegs : Wat is er n de hand? En die zeeje: Je broer is gezond trug gekomme en daerom het je vaoder t gemeste kalluf laete slachte. Hij wier bs en wou niet nae binnene, daerom kwam zn vaoder nae buite en prebeerde m om te praote. Maor hij zee: Ik bin nou al zveul jaer bij jou en nooit bin ik teuge jou in gegaon maor voor mijn hebbie ziets nooit gedaen. Maor nou die zeun trug is die alles dr deur gebrocht hep mit slecht volluk, voor hum doe je dat wel. Maor hij zee : Kijnd, je weet alles wat van mijn is, is oek van jouw. Laene me daerom blij weze want ik doch dat je broer gesturreve was maor hij is weer bij os.

(1) Of: n mes
(2) Of: zeune

Vertaling: Elisabeth Man-van Duyvendijk met hulp van Stephan de Vos

 
Google
 
Web Deze website