Streektaalorganisaties

Limburgs

Bureau Streektaal Nederlands Limburg
Ton van de Wijngaard en Mieke Steegs (streektaalfunctionarissen)
Kapellerlaan 36
Postbus 203
6040 AE Roermond
tel: 0475-399280
www.limburgsedialecten.nl

Fries

Fryske Akademy
Henk Wolf (taalkundige)
Doelestraat 8
Postbus 54
8900 AB Leeuwarden
tel: 058-2336918
www.fa.knaw.nl

Nedersaksisch

Bureau Groninger Taal en Cultuur
Siemon Reker (streektaalfunctionaris/bijzonder hoogleraar Groninger Taal en Cultuur)
POstbus 716
9700 AS Groningen
tel: 050-3635943

Huis van de Groninger Cultuur
Margriet Dijk en Henk Scholte (consulenten)
Cascadeplein 4
Postbus 30040
9700 RM Groningen
tel: 050-5992060 of 050-5992061
www.huisvandegroningercultuur.nl

Stichting Stellingwerver Schrieversronte
Henk Bloemhoff (streektaalfunctionaris)
Willinge Prinsstraat 10
8421 PE Oldeberkoop
tel: 0516-451108
www.stellingwarfs.nl

Stichting Drentse Taol
Jan Germs en Abel Darwinkel (streektaalconsulenten)
Brunelstraat 77
9404 KB Assen
0592-381172
www.drentsetaol.nl
www.taolpaddrenthe.nl

IJsselacademie (West-Overijssel en Oost-Veluwe)
Philomène Bloemhoff-de Bruijn (streektaalfunctionaris/projectleider streektaal)
Albert Bartelds (streektaalconsulent)
Molenstraat 28a
Postbus 244
8260 AE Kampen
tel: 038-3315235
www.ijsselacademie.nl

Van Deinse Instituut (Twente)
Bert Groothengel (streektaalconsulent)
De Klomp 35
7511 DG Enschede
tel: 053-4334577
www.vandeinse.nl

Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers
Vera Arendsen (streektaalconsulent)
Postbus 686
7000 AR Doetinchem
www.ecal.nu

Zeeuws

Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland
Veronique De Tier (consulent streektalen)
Groenmarkt 13
Postbus 49
4330 AA Middelburg
tel: 0118-670883
www.scez.nl

Brabants

Stichting het Brabants
Jos Swanenberg (streektaalfunctionaris)
Parade 18
Postbus 1325
5200 BJ 's-Hertogenbosch
tel: 073-615282
www.brabants.org

 
Google
 
Web Deze website