Oldenzaal, Overijssel

En Hee zea: Iemand har twee zöns. n Jongsten van eer zea tegn zien vaar: Vaar, doo mie van ons eigndom t part, wat mie tookump. En hee verdeeln t bezit onder eer. En nen dag of wat later zetn n jongstn zön alns um in geld en gung op reis noar n land wiedvot, woarat e zien geld verkwistn in n leavn van oaverdoad. Too'r der alns deur har jagd, kwam der nen zwoarn hongersnood oaver dat land en hee begon gebrek te liedn. En hee trok der op oet en drong zich op an een van de börgers van dat land en dén stuurn um noar t veld um ziene varkns te heudn. En hee begeern zienn boek te vuln met de scheln, dee't de varkns aatn, meer nich een gaf um dee. Too kwam e tot zichzölf en zea: Woovöl dagloners van mien vaar hebt brood in oavervlood en ik vergoa hier van n honger. k Zal opstoan en noar mien vaar hengoan en um zegn: Vaar, ik heb zundigd tegn n hemmel en veur oe, k bin t nich meer weerd nen zön van oe te hetn; stel mie geliek met eenn van oew dagloners.

En hee stun op en gung weer teruw noar zien vaar. En too'r nog wied of was, zag zien vaar um en wördn deur ontfarming bewoagn. En hee leep um temeut, veel ne um n hals en kusn um. En n zön zea tegn um: Vaer, k heb ezundigd tegn n hemmel en veur oe, k bin t nich lenger weerd da'k nen zön van oe het. Meer de vaar zea tegn ziene slaavn: brengt rap t kistntuug hier en doot um dat an en doot um nen ring an ziene hand en schoon an ziene veut. En haal t gemeste kalf op en slach dat, en loa'w hengoan en n feestmoal holdn, den zön van mie was ja dood en is opni'j leavntig wordn; hee was verloorn en is vondn. En zee begonn feest te viern. n Oldstn zön van um was op t land en too'r kort bie t hoes kwam heurn e meziek en dans. En hee reep een van de knechtn bie zich en vroog wat of der te doon was. Den zea tegn um: oew breur is komn en oew vaar hef t gemeste kalf loatn slachtn, umdat e ne gezond en wal weer hef. Meer hee wördn hellig en wol der nich ingoan. Too kwam zien vaar noar boetn en drong bie um an. Meer hee antwoordn en zea tegn zien vaar: Joa kiek, a zoovöl joar bin k bie oe in dienst en aait he'k doan noar oew gebod, meer mie he'j nooit nen jongn ziegnbok doan um met miene kammeröar feest te viern. Meer no den zön van oe is komn, den oew eigndom verkwasket hef met slechte vrouwleu, he'j veur dén t gemeste kalf loatn slachtn. Meer hee zea tegn um: Jong, doe bis aait ja bie mie en al wat van mie is, is ok van die. Wie mosn feestviern en blier wean, dien breur hier was ja dood en is leavntig wordn, hee was verloorn en is vondn.

 
Google
 
Web Deze website