Nedersaksisch

Boeken

Met dank aan: Reiner Brauckmann, Georg Deutsch, Andrew Eagle, Peter Ekamper, Reuben Epp, Tjaard Heikens, Andrew Howey, Floor van Lamoen, Johannes Reese, Herman Rempel, Edward Sproston, Roger Thijs en Jan Strunk.

 • Bloemhoff, Henk (1991); Fonologie en morfologie van het Stellingwerfs: een toetsing van de natuurlijke generatieve fonologie; Groningen: Sasland; ISBN: 9080034231.
 • Boer, J. H. de (1961); Aanzain en wezen van'n moudertoal; Winschoten: J.D. van der Veen.
 • Dijkhuis, G. J. H. (1991); Twents woordenboek: Twents in woord en gebruik: Twentse woordenschat; Enschede: Van de Berg; ISBN 9-070-98672-8.
 • Kocks, Geert Hendrik (1996); Woordenboek van de Drentse dialecten: Register Nederlands-Drents; Vording, J. P. Rijksuniversiteit te Groningen, Nedersaksisch Instituut. Vol 1, A-L, 1996 ISBN 90 232 3176 7, lxix + 703 pp + map; vol 2, M-Z, 1997, ISBN 90 232 3177 5, viii+ pp 705-1504 + map; set of the 2 vols, ISBN 90 232 3178 3.
 • Kocks, Geert Hendrik; Woordenboek van de Drentse dialecten: Register Drents-Nederlands; Vording, J. P. Rijksuniversiteit te Groningen, Nedersaksisch Instituut; Assen: van Gorcum. Vol. 1 (A-L), 1996: ISBN 90 232 3649, lxix + 703 pp + map, HFL 87.50; Vol 2. (M-Z), lxix + 703 pp + map, HFL 87.50; both vols. ISBN 90 232 3178 3, HFL 139.00.
 • Laan, K. ter (1960, 1984); Nieuw Groninger woordenboek; Groningen, Jakarta: Wolters-Noordhoff; ISBN 9-062
 • Naarding, J. (1948); Den Drenten en hun taal: terreinverkenningen inzake de dialectgeografie van Drente; Assen: Van Gorcum.
 • Rijksuniversiteit Groningen, eds. (1992); De taal der Mennonieten; Groningen.
 • Reker, Siemon Jan Hendrik (1989); Het Groninger werkwoordsysteem en 'hoeven': synchrone verbale morfologie in verandering; Groningen: Wolters-Noordhoff; 90-6243-111-9.
 • Reker, Siemon (1992); "Hou is dat?": het dialect van Groningen; Den Haag: ISBN; 90-6291-689-9.
 • Reker, Siemon, and Ludie Postmus (1996); Dikke woorden: bikkelhaard, bragelvet, strontdeurnat en hun soortgenoten in het Gronings en verwante talen; Bedum: Profiel; 90-5294-143-2.
 • Reker, Siemon, Boeles, Pieter en Ludie Postmus (1997); Idioticon Groninganum: vergelijkend woordenboek van den Groningschen tongval; Groningen: Forsten; 90-6980-101-9.
 • Reker, Siemon (1998); Zakwoordenboek Gronings-Nederlands, Nederlands-Gronings; Veendam: Staalboek; ISBN 90-72938-16-X.
 • Reker, Siemon (2004); Kennismaking met het Gronings (Een introductie op het eigentijdse dialect van Stad en Provincie); In Boekvorm uitgevers bv; ISBN 90-77548-05-x.
 • Schönfeld Wichers, K. D. (1979); Woordenboek Nederlands-Twents; Hengelo: Broekhuis; ISBN 9-070-16241-5.
 • Velde, J. B. van der (1994); Grammatica van het Twents: woarin opnomn de universele skriefwieze van n kreenk vuur de Twentse sproak; Enschede: Van de Berg; ISBN: 9055120286.
 
Google
 
Web Deze website