Montfort - Limburg

En hae zag: Emes haw twië zeuns. De jóngste daovan zag taenge zie vader: vader gae-mich det paart van waat veer höbbe det mich toekump. En hae verdeildje waat zie hawwen ónger häör. En mer inkel daag later zat dae jóngste zoon alles óm in geldj en ging op reis nao e wied landj wo hae zie kapitaal d'r door drejdje in e laeve van euverdaod. Wie d'r alles d'r door gejaag haw, koom čnne zwaoren hóngersnoead euver det landj en hae begós mankaasje te lieje. En hae troch d'r op oet en dróng zich op bie eine vanne börgers van det landj en dae sjikdjen hem nao 't veldj óm zien verke te hujje. En hae wol gaer ziene boek völle mit de sjale die de verken ote, meh nemes goof 'm die. Doe koom d'r toet bezej en hae zag: Wieväöl daagluenders van mie vader höbbe riekelik broead en ich gaon doead vannen hónger. Ich zal opstaon en nao mie vader gaon en taengen 'm zčgke: Vader, ich höb zunj gedaon taenge d'n hemel en veur uch. Ich bön nimmieë waerd óm eure zoon te heite; behanjeltj mich wie-tj geer eine van eur daagluenders behanjeltj.

En hae stóng op en ging nao zie vader trök. En wie d'r nag wied weg was, zoog zie vader 'm en dae waerdje gereurd door mitlieje. En hae leep 'm taenge, veel 'm ómme nak en kösdjen 'm. En dae zoon zag taengen 'm: vader, ich höb zunj gedaon taenge d'n hemel en veur uch, ich bön nimmieë waerd veur eure zoon te heite. Meh dae vader zag taenge zien slave: brink flot 't bčste kleid hiejer en doontj 't 'm aan en doontj 'ne rink aan zien handj en sjoon aan zien veut. En haoltj 't vetgemas kaaf en slachtj 't en veer mótte fieës vieren en naovenantj aete, want miene zoon hie waas doead en hae is weer lebendig gewore, hae waas verlaoren en is gevónje. En zie begóste fieës te viere. Zienen aadste zoon waas op 't landj en wie d'r kort bie 't hoes koom, huerdjen hae meziek en dans. En hae reep eine vanne knechs bie zich en vroog waat te doon waas. Dae zag taengen 'm: eur broor is gekómmen en eur vader haet 't včtgemas kaaf doon slachten ómdet d'r dem gezóndj en waal trök haet. Mer hae waerdje kwaod en wól neet nao binne gaon. Doe koom zie vaoder nao boeten en vroog 't 'm mit aandrank. Mer hae antjwaordje mit taenge zie vader te zčgke: Kiektj, ich bön al zoväöl jaore bie uch in deens en noeajt höb ich mich taengen uch verzatj, meh mich höb g'r noeajt e geitebukske gegaeven óm mit mien vrunj fieës te viere. meh noe dae zoon van uch gekómmen is dae 't eur opgemaak haet mit slechte vroulje, höb geer veur hem 't včtgemas kaaf doon slachte. Mer hae zag taengen hem: Kindj, doe bös altied bie mich en 't mien is ram 't dien. Veer mótte fieësviere en gooj zin höbbe, want die broor hie waas doead en hae is lebendig gewore, hae waas verlaore en is gevónje.

 
Google
 
Web Deze website