Maastricht - Limburg

En Heer zag: Iemend had twie zns. De jongste vaan hun zag tege z'ne vaajer: vaajer, geef miech 't deil vaan us vermoge, dat miech toukeump. En heer verdeilde 't bezit oonder hun. En wienig daog later zat de jongste zoon alles in geld um en ging op reis nao e land wied weg, woe 'r ze vermoge verkwiste in e leve vaan euvervlood. Toen heer alles dedoorgedrejd had, kaom d'r 'ne zwoere hoongersnoed euver dat land en heer begs gebrek te lije. En heer trok d'r op oet en drong ziech op aon eine vaan de brgers vaan dat land en dee sjikde-n-'m nao 't veld um z'n vrkes te heuje. En heer verlangde z'ne boek te vlle met de sjlle, die de vrkes aote, mh geine gaof ze-n-'m. Toen kaom heer tot ziechzellef en zag: Wievaol daagloeners vaan miene Vaajer hbbe brood in euvervlood en iech kom heij um vaan d'n hoonger. Iech zal opstoon en nao miene vaajer goon en tot hm zgke: Vaajer, iech hb gezundigd tege d'n hiemel en veur uuch, iech bin neet mie weerd eure zoon te heite; stl miech geliek met eine vaan eur daagloeners.

En heer stoond op en kierde nao ziene vaajer trk. En toen heer nog wied weg waor, zaog ziene vaajer hm en woort mt ontferming bewoge. En heer leep hm tegemoot, veel hm um d'n hals en puunde-n-'m. En de zoon zag tot hm: Vaajer, iech hb gezundigd tege d'n hiemel en veur uuch, iech bin neet mie weerd eure zoon te heite. Mh de vaajer zag tot zien slaove: bring gaw 't bste kleid heij en trk 't hm aon en doot hm 'ne ringk aon zin hand en sjeun aon zien veuj. En hool 't gemste kaaf en slach 't, en laote veere fiestelik diner hbbe, want miene zoon heij waor doed en is weer levend gewoorde, heer waor verlore en is gevoonde. En ze begste fies te viere. Ziene-n-ajdste zoon waor op 't land en toen heer kort bij hoes kaom huurde heer meziek en dans. En heer reep eine vaan de knechte tot ziech en vroog, wat 'r te doen waor. De zag tot hm: Eur broor is gekaome en eure vaajer heet 't gemste kaaf laote slachte, umdat heer hm gezoond en wel trk heet. Mh heer woord koed en wlde neet nao binne goon. Toen kaom ziene vaajer nao boete en drong bij hm aon. Mh heer antwoorde en zag tot ziene vaajer: Zeet, zoevl jaor bin iech al in eure deens en noets hb iech eur gebod euvertroje, mh miech hb geer noets e geitebkske gegeve um met mien vrun fies te viere. Mh noe dee zoon vaan uuch gekaome-n-is, dee eur bezit heet opgemaak met slechte vrouwe, hb geer veur hom 't gemste kaaf laote slachte. Mh heer zag tot hm: keend, geer zeet altied bij miech en al 't mijne is 't eure. Veer mooste fies viere en plezeer make, want eur broor heij waor doed en is levend gewoorde, heer waor verlore en is gevoonde.

 
Google
 
Web Deze website