Limburgs

Literatuur

 • J. Bertrand Vrung va oze Leve Hier. Wylre/Wielder, 1946
 • Bovendeaard, Hein: Limburgs eige, Veldeke Krnk Zittert, 1995
 • P. Essers E Sjtrasje um. Kerkrade/Kirchroa, 1985
 • E. Franquinet Maskeraad. Maastricht/Mestreech, 1927
 • E. Jaspar Bonte Blomme. Maastricht/Mestreech, 1921
 • J. Kleuters Oet het laeve van einen Hltjer Joeng
 • J. Linssen Leef en leid in vreuger jaore. Maasbracht/Brach, 1996
 • H. Loontjens Waat Limburg haet en wlt behawwe. Thorn/Thoear, Vijlen/Viele, Maastricht/Mestreech, 1939
 • H. van der Maar De Reuze va Weusterich. "Oos-Heim"-serie, Valkenburg/Valkeberg, 1972
 • A.H.F Meertens Dr Nagel op dr Kop; Gedichte in t Gullepesj. Gulpen, 1985
 • E.H.F. Prins Een Limburgs gebedenboek. 1926
 • H. Rademaekers Sancta Innocentia, mit veer teikeninge van de sjriever. Roermond/Remunj
 • F. Rutten Alaaf Zittert, leidjes in oos plat. Sittard/Zittert, 1956
 • F. Rutten Limburg zingt. Sittard/Zittert, 1957
 • F. Rutten Novellen. Sittard/Zittert, 1959
 • F. Schleider De Hillige Vaggen Drp. Heerlen/Hele, 1946
 • F. Schleider De Koel i Lutteredal. Heerlen/Hele, 1946
 • F. Schleider Pir va Hanne. Heerlen/Hele
 • J. Stoffels Ich ken mich nag good herinnere. Tegelen, 1976
 • J. Stoffels As ich dink aan vruuger; verhalen in het Tegels dialect. Tegelen, 1981
 • Veldeke Mosalect; Bloemlezing uit de Limburgse dialectliteratuur, Heerlen/Hele, 1976
 • Veldeke Literair; bloomlaezing oet t Limburgs - Alle kleure van de regeboog
 • Veldeke Literair; bloomlaezing oet t Limburgs - Uver-laeve
 • Veldeke Literair; bloomlaezing oet t Limburgs - Onbesjriefelik
 • Veldeke Literair; bloomlaezing oet t Limburgs - Woe de wndj zaochter wejtj
 • Veldeke Literair; bloomlaezing oet t Limburgs - t Varhaol Muringe
 • Veldeke Literair; bloomlaezing oet t Limburgs - Nag net op de randj van de regel
 • Veldeke Literair; bloomlaezing oet t Limburgs - Gevonge weurd
 • Veldeke Literair; bloomlaezing oet t Limburgs - Tien kling negerkes
 • Veldeke Literair; bloomlaezing oet t Limburgs - Ich dicht en sjrief van waat mich bezighltj
 • Veldeke Literair; bloomlaezing oet t Limburgs - 't Leich dreet zach de nach in
 • Veldeke Literair; bloomlaezing oet t Limburgs - Wie zachte renge lengs 'n helling

Taalkundig

 • P. Bakkes Variatie en verandering in het Montforts. Amsterdam, 1996
 • Belemans, Rob:Ich kal ooch Limburgs: creatief lespakket voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. Dewael, 1998
 • M. Boonen & T. van Wijck De kleine Mezeiker grammaer. Maaseik/Mezeik, 1992
 • J. Cajot Neue Sprachschranken im Land ohne Grenzen? Kln/Klle, 1989
 • Dumoulin Phil en Coumans Jan; Sjd miech nog eint in: Het dialect van Maastricht: een groot-Limburgse taal; 's-Gravenhage: Uitgeverij BZZTH, 1986
 • J. Goossens Frnkischer Sprachatlas. Darmstadt, 1994
 • J. Goossens - Een gesoleerd voornaamwoord: Limburgs "doe, dich, dijn", Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde, 1996
 • J. Goossens Woeringen en de orintatie van het Maaslands. Hasselt, 1998
 • J.H.H. Houben Het dialect der stad Maastricht, Maastricht/Mestreech, 1905
 • J. Kruijsen Geografische patronen in taalcontact; Romaans leengoed in de Limburgse dialecten van Haspengouw. Amsterdam, 1995
 • W. Kuipers Letterbak; taalkwesties. Maastricht/Mestreech, 1988
 • J.G.M. Notten De Chinezen van Nederland. "Oos-Heim"-serie, Valkenburg/Valkeberg, 1974
 • D. Otten Schreibtraditionen und Schreibschichten in Sittard im Zeitraum von 1450-1609. Bonn, 1977
 • J.P.M. Passage Mouilleringsverschijnselen in Nederlands Limburg
 • F.J.P. Peeters Het klankkarakter van het Veloos
 • PNL (Partij Nieuw Limburg): 't Rech van 't Limburgs - initiatiefvoorstel. Maastricht/Mestreech, 2000
 • Stichting Kirchradsjer Dieksjoneer Kirchradsjer Dieksjoneer
 • L. Swachter Werken met dialect in de klas; Het Kerkraads vooreeldenboek. Nijmegen, 1982
 • Werkgroep Erkenning Limburgs als Streektaal: Advies inzake de erkenning van het Limburgs als streektaal, 1996
 • H. van de Wijngaard Een eeuw Limburgse dialectologie. Hasselt-Maastricht/Mestreech, 1996

Woordenboeken

Nederlands Limburg:

 • Algemeen - Prikken, P. (1994); De taal van de Maas: Woordenboek Nederlands-Limburg; Sittard: C&C Euregio.
 • Arcen/Lomm - Litjens, G., and A. van Soest (1990), En haffel rces/Lms; Horst/Haors.
 • Beek/Elsloo - Roebroek, 'Meister' J.L.H. (Louis) (1851-1924), Dialect van Beek-Elsloo, (3e deel vd. serie 'Wat Baek s bud', facsimile van met de hand geschreven aantekeningen; samengesteld door o.m. F. Ramaekers en P. Goossens.
 • Blerick - Bakker, F. en Hendrikx, A. (1995); 't Bliriks van vruujer, het oude dialect van Blerick-Dorp vergeleken met het Venloos; Nijmegen.
 • Echt - Geurts, R. (1988); Seppig wiej ein smawtpaer. Woorden en uitdrukkingen in het Echter dialekt; Echt/Ech
 • Elsloo - Cobben, J.G.G. (2000); De platte Aelsenaer. Diksjenaer van 't Aelser plat t de jaore 1940-1950 en vreuger. Elsloo/Aelse.
 • Gennep - Van Dinter, W. et al. (1993); Dialectwoordenboek van de gemeente Gennep: Een keuze uit de woordenschat van het dialect van Gennep, Heijen, Milsbeek, Ottersum en Ven-Zelderheide; Stichting Dialectwoordenboek van de Gemeente Gennep; Gennep.
 • Gronsveld - Jaspars, G. (1979); Groselder Diksjenr: Woordenboek van het Gronsvelds dialekt; Gronsveld/Groeselt.
 • Gronsveld - Jaspars, G. (2000) Woordenboek van het Gronsvelds; Gronsveld/Groeselt.
 • Heer - Notermans, J. (1990); Hiersj-Mestreechs-ABN Woordenboek; Maastricht/Mestreech.
 • Heerlen - Jongeneel, J., (1884); Een Zuid-Limburgsch taaleigen. Proeve van vormenleer en woordenboek der dorpsspraak van Heerle. Heerlen/Hele.
 • Heerlen - Ger Prickaerts et al. (2000); Woadbook veur Hele en umsjtrike. Heerlen/Hele, Veldeke; ISBN 90-80505411.
 • Helden - Van Horen, L. (1986); Heljese weurd, oehtdrukkinge en gebroehke; Helden/Helje Drp.
 • Herten - Beenen, P. H. H. (1973); Dialect en volkskunde van Herten; Roermond/Remunj.
 • Horst - Verheijen, J. et al. (1989); Maes inne taes, Plat Hrster; Horst/Haors.
 • Kerkrade - Amkreutz, L. et al. (1997); Kirchradsjer Dieksiejoneer; Sterk vermeerderde tweede druk, met register Nederlands-Kerkraads, Kerkrade/Kirchroa.
 • Kerkrade - Bischoff Jo (1986); Wad en Zagenswies op de Hollendsje Koel; Kerkrade/Kirchroa. [taal van de mijnen]
 • Horst - Litjens, G., and A. van Soest (1990), En haffel rces/Lms; Horst/Haors.
 • Maastricht - Breuls, C. (1914); Vademecum handelend over Maastrichts dialect; Maastricht/Mestreech.
 • Maastricht - Endepols, H.J.E. (1955, 1985); Woordenboek of Diksjenaer van 't Mestreechs; (4e druk) Maastricht/Mestreech.
 • Maastricht - P.H.M. Shepherd (1946); Van Taol naar Taal: Nederlands voor Maastricht en omstreken; Maastricht/Mestreech: Drukkerij CL. Goffint. (Hoewel Shepherd in dit werkje eigenlijk als taalpurist de (ongewenste) dialectvormen uit het Nederlands wil weren, is het een geweldig nuttig werkje, want het geeft nog tal van woorden, verbuigingen en geslachtsvormen die thans uit het Maastrichts verdwenen zijn.)
 • Meerlo-Wanssum - Van de Voort, Th. (1973); Het dialekt van de gemeente Meerlo-Wanssum; Amsterdam. (Dialecten van Wanssum, Geisteren, Blitterswijk, Meerlo, Tienray, Swolgen)
 • Meerssen - Nijsten, J. (1993); Wd op sjterreve nao dwad van 't Meersjens dialect; Meerssen/Meersje.
 • Roermond - Kats, J.C.P. (1985); Remunjs Waordebook; Roermond/Remunj.
 • Schinveld - Peiffer, F.J. (1995); Woerdebook van 't Sjilves Dialek; Schinveld/Sjilvend.
 • Simpelveld - Bisschops, M. (1994); Zumpelvelder Wad: Eerste woordenlijst van het Simpelvelderdialect; Simpelveld/Zumpelveld: Heemkundevereniging De Bongard.
 • Sittard - Van der Heijden, L. (1927, 1973); Zittesjen A.B.C.; Sittard/Zittert: Herdruk.
 • Sittard - Schelberg, P.J.G. (1979); Woordenboek van het Sittards dialect met folkloristische aantekeningen; Amsterdam.
 • Stramproy - Steijvers, L. (1989); Weem kintj ze nog? - ein verzameling Rojer weurd; Baexem/Baoksem.
 • Stramproy - Steijvers, L. (1989); Weem kintj ze nog? - bielage; Baexem/Baoksem.
 • Susteren - Schulpen, W. et al. (2000); Zsterse Kal; Susteren/Zstere.
 • Swalmen - Geraedts, Wim [w.geraedts@home.nl] (moet nog uitkomen); 't Zjwamer plat, electronisch woordenboek; (ca. 1600 woorden in december 2000).
 • Tegelen - Houx, J. et al. (1968); Tegels Dialek: Uiteenzetting over de klankleer, spraakkunst en woordenschat van het dialekt van Tegelen; Maastricht/Mestreech.
 • Tungelroy - Kooijman, G. (1985); Thematisch Woordenboek van het Tungelroys; Amsterdam.
 • Valkenburg - Dorren, Th. (1928); Woordenlijst uit het Valkenburgsch Plat, met etymologische en andere aanteekeningen; Publications de la Socit historique et archologique du Limbourg 52-53 (1917-1918, 2e druk); Valkenburg/Valkeberg.
 • Venlo - Alsters, A. et al. (1993); Venloos Woordenboek; Venlo: Stichting Henric van Veldeke. (Met een bijdrage van F. Bakker.)
 • Venlo - Van Gasselt, J. (1992); Venloos Opzeuk Bukske; Venlo.
 • Venray - Schols, W., en G. Linssen (1991); Venrays woordenboek. Woordenschat, klankkarakter, systeem, structuur en gebruik van de Venrayse taal, Veldeke Venray; Venray/Venroj.
 • Wanssum-Meerlo - Van de Voort, Th. (1973); Het dialekt van de gemeente Meerlo-Wanssum; Amsterdam. (Dialecten van Wanssum, Geisteren, Blitterswijk, Meerlo, Tienray, Swolgen)
 • Weert - Van den Berg, J. et al. (1983); Weertlands Woordenboek; Weert/Wiert.
 • Weert - Hermans, P.F. (1994); Wi-j zegkdje det op ze Wiers / Hoe zeg je dat in het Weerts? Een samenvatting over de klanken, spraakkunst en woordenschat van het Weerter dialect; Weert/Wiert.
 • Weert - Hermans, P.F. et al. (1998); De Weertlandse Dialecten, vr te laeze, te schrive en te kalle; Weert/Wiert.

Belgisch Limburg:

 • Achel-Hamont - Bernaerts, J. (1991); Hamonts-Achels Dialectwoordenboek: Etymologische verkenningen in het dialect van Hamont en Achel; Hamont.
 • Achel-Hamont - Thijskens L. (?, van voor 1993); Pa, vertel nogges van vruger
 • Beverlo - Vandermeeren, L. (1995); Het Bjvels; Beverlo.
 • Bree - Schoofs, R. (1988, 1996); Woordenboek van het dialect van Bree en omgeving; Bree.
 • Genk - Geraerts, A. et al., Gnker Woerdeleest; Genk: Gemeentebestuur Genk.
 • Hasselt - Staelens, X. (1982, 1990); Dieksjenr van 't (H)essels; Hasselt: Heideland.
 • Kortessem - Oris, J. (2000); Diksjenr van Kotsove; Kortessem.
 • Maaseik - Van der Donck, E. (1980); Maaseik en zijn Maaslandse taal; Beek.
 • Meeswijk - Janssen, J. (1964); Idioticon van het dialect van Meeswijk; (KU Leuven).
 • Meeuwen - Kelchtermans, J. (1964); Idioticon van het dialect van Meeuwen; (KU Leuven).
 • Stokkem - Venken, M. et al. (1990); 'n Manjel Stokkemer wurd; Stokkem: Kunstkring Arnold Sauwen.
 • Tongeren - Severijns, L. (1985); Zo zgge z dat n Tongere: Pumkskal; Tongeren.
 • Tongeren - Severijns, L. (1989); Nog Pumkskal: Spreekwoorden en zegswijzen in het Tongers dialect; Tongeren.
 • Tongeren - Stevens, A. (1986); Tngrs Dksjner: Woordenboek van het Tongers; Tongeren: Vanormelingen.
 • Uikhoven - Bollen, G. (1987); Plat Ukevers: Woorden en wendingen uit het dialect van Uikhoven; Uikhoven.
 
Google
 
Web Deze website