Katwijk aan Zee - Zuid-Holland

En hij zee: D'r was 'r ien mit twie jonges. De jongste jonge zee teuge ze vaeder: Vaeder, gf mij 't del van onze urfenis, daer ik recht op heb. En hij gaf ze allebai d'r del. En 'n paer daege laeter verkocht de jongste jonge alles wat-ie van ze vaeder ehad hadde en ging op rais naer 'n vort land, waer-ie al z'n geld verbraste deur z'n verdaedige lve. Toe-n-ie alles op-emaekt had, kwam 'r arege hongersnd in dat land en krg hij gebrek. En hij ging d'r op uit en drong z'n age op an ien van dat land en die stierde-n-'m naer 't land om z'n varrekes te verzrrege. En hij wo z'n buik vol te mit skille die agelijk voor de varrekes waere, maer d'r was 'r genien die ze an-'m gaf. Toe kwam-ie weer tot z'n age en zee: Hoeveul knechte van me vaeder hebbe brd genog en ik ben hier an 't hongerlije. Ik zel opstaen en naer me vaeder gaen en teuge-n-'m zegge: Vaeder, ik heb ezundigd teuge de hmel en teuge-n-jou, ik zou agelijk je zeun iet meer magge wze, maek me maer 'n knecht.

En hij rees op en ging naer ze vaeder weerom. En toen in de vorte zag ze vaeder 'm al ankomme en krg meelije mit 'm. En hij liep naer 'm toe, viel 'm om z'n nek en zoende-n-'m. En de zeun zee teuge ze vaeder: vaeder, ik heb ezundigd teuge de hmel en teuge jou, ik zou agelijk iet meer je zeun magge hiete. Maer de vaeder zee teuge z'n knechts: Breng gauw 't mooiste goed hier en doe 't 'm an en doet 'm 'n ring om en skoene an z'n biene. En nm 't gemeste kallef en slacht 't, en laete we fst viere, want m'n zeun was dd en is weer lvend eworde, hij was wech en is evonne. En ze begonne fst te viere. Z'n auwste zeun was op 't land en toe-n-ie dicht bij huis kwam hoorde die dat 'r muziek was en dat 'r edanst wier. En hij riep een van de knechts bij 'm en vroeg wat 'r ls was. Die zee teuge-n-'m: Je broer is weerom ekomme en je vaeder had 't gemste kallef laete slachte, omdat-ie 'm weer gezond weerom had. Maer hij wier kwaed en wo iet in huis gaen. Toe kwam ze vaeder naer buite en zee dat-ie in huis mos komme. Maer hij antwrdde en zee teuge ze vaeder: Kijk, ik heb zoveul jaere voor je ewerrekt en ik heb altijd edaen wat je wo, maer je heb me nooit 'n gait egve om mit me kmeraes fst te viere. Maer nou die are zeun van je weerom ekomme is, die je geld op-emaekt had mit slechte vrauwe h je voor zijn 't gemeste kallef eslachtet. Maer hij zee teuge-n-'m: Kind, je was altijd bij me en alles wat van mijn is, is van jou. We mosse fstviere en vrolijk wze, want je broer was dd en is weer lvend eworde, hij was wech in is weer evonne.

 
Google
 
Web Deze website