Hoe wordt de 'ui' in Nederland en Vlaanderen uitgesproken? (naar: Kloeke)