Streektalen van Noord-Duitsland
Op deze kaart is goed te zien dat de (Nedersaksische) dialecten van Noord-Duitsland doorlopen tot over de Nederlandse grens, en sterk verwant zijn aan deze (Nedersaksische) dialecten in ons land. Deze kaart geeft bovendien aan dat dialectgrenzen en -overeenkomsten zich niets aantrekken van lands- of provinciegrenzen