'(hij) danste', in het Limburgs taalgebied: 'dansde' (naar: Stroop, 1986)