Afstand tussen dialecten in Nederland op basis van variatie in zinsbouw
Resultaat van lopend onderzoek op het Meertens Instituut in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen.

Van de website van het Determinants of Dialectal Variation project.