Friese muziek

Wr bisto

Twarres (Tekst: Pieter Goemans)

Doe't ik dy seach lang ferlyn
Wat docht it dochs sear as ik d'r wer oan tink
Wat docht it dochs sear as ik d'r wer oan tink
Ik sjoch dy
Ik hear dy
Ik fiel dy, eltse kear opnij
Ik fiel dy, eltse kear opnij

Oeh

refr.:
Hjir bin ik
Wr bisto
It is al lang lyn
Hjir bin ik
Wr bisto
It is te lang lyn

Do bist net oars dan leaf
Want do dochst gewoan neat ferkeard
Ik hjeld fan dy, sa asto bist
Datst dat dan wol efkes witst

refr.

Do bist net oars dan leaf
Want do dochst gewoan neat ferkeard
Ik hjeld fan dy, sa asto bist
Datst dat dan wol efkes witst

Ik sjoch dy
Ik hear dy
Ik fiel dy, eltse kear opnij
Ik fiel dy, eltse kear opnij
 
Google
 
Web Deze website