Zakwoordenboek Drèents-Nederlands en Nederlands Drèents

J. Tissing

Een handig boekje om de betekenis van een Drents woord op te zoeken. Maar ook een onmisbaar hulpmiddel voor degene die in een Drentse streektaal wil schrijven. Deze uitgave heeft geen wetenschappelijke pretenties. Het is een handzaam naslagwerk voor iedereen, die in het Drents geïnteresseerd is.

1992, ISBN 90 6509 881 X, € 7,94

Drentse spelling; Een handleiding voor de schrijfwijze van de streektaal

Harrie Slot, Peter van der Velde en Geert Kocks

De vieftiende april 1987 hebt de Dreintse Staoten de inhold van dit boekwark 'Drentse spelling' officieel erkend. Dat betiekende niet allent een tree veuruut veur de Dreintse taal, mar ok een markering: de vaststelling dat Drente tweitalig is en dat beide talen, het Nederlaands en Dreints, in Drente geliekweerdig an mekaar bint.

Dizze spellingsregeling is deur een warkploeg van Het Drents Genootschap, nao studie en aoverleg dat jaoren vreug, töt staand ekomen. In 1983 kwaamp der een eerste 'proeve' en nou de definitieve uutgave.

Daank an de warkploeg die hum jaorenlaank vrijwillig en belangeloos in-ezet hef um dizze belangrieke tree veuruut meugelijk te maken. Daank in 't bijzunder an Harrie slot die, as Dreintse streektaalwarker, veul wark op de achtergrond edaone hef.

Ok mut de onvermuibare inzet enuumd worden van (ex)gedippeteerde Jan Hollebeek Brouwer, die aalduer een geweldige bestuurlijke prikkel egeven hef en in zien leste staotenvergadering mitmaken much dat de 'Drentse spelling' een officiële status kreeg.

En dan wieder:
De officiële spelling komp in een tied dat het Naarding-Instituut - onder dak bij het Drents Genootschap - in 't ende komp in een mandielig verbaand um de Dreintse taal en cultuur wieder op glee te kriegen. Löt dizze spelling een bijdrage blieken te wezen veur een bluiende streektaal mit veul varianten.

Derde licht verbeterde druk 2000, ISBN 90 6509 822 4, € 6,81

 
Google
 
Web Deze website