Brabants

Boeken

 • Belemans, R., J. Kruijsen, J. Van Keymeulen (1998) `Gebiedsindeling van de zuidelijk-Nederlandse dialecten' in: Taal en tongval 50, blz. 26-42.
 • H. van den Berselaar (2003) 'W zeet uwes?', Over de stadstaal van 's-Hertogenbosch; ISBN 9070706644. Het boek bevat een beschrijving van de Bossche grammatica, de Bossche Dictees 1996-2002 op papier en CD, een aanvulling op het Bossche Woordenboek, en 10 verhalen in het Bossche dialect.
 • Bont, A. P. de (1958) Dialekt van Kempenland. Meer in het bijzonder d' Oerse taol, dl. II: Vocabularium. Assen.
 • Bont, A. P. de (1962) Dialekt van Kempenland. Meer in het bijzonder d'Oerse taol, dl. I: Klank- en vormleer en enige syntaktische bijzonderheden. Assen.
 • Boutkan, D. en M. Kossmann (1996) Het stadsdialekt van Tilburg. Klank- en vormleer. Amsterdam.
 • Brabantius (H. van der Brand) (1882) `Proeve eener grammatica der taal van Oostelijk Noord-Brabant' en `Woordenlijst der Noord-Brabantsche Volkstaal', in: Onze Volkstaal I.
 • Brands, W. (1984) Schaijk in dialect. Schaijk.
 • Claes, D., (1904) Bijvoegsel aan de Bijdrage tot een Hagelandsch Idioticon. Gent.
 • Cornelissen, P. J. en J.B. Vervliet (1899-1903) Idioticon van het Antwerpsch dialect. (Stad Antwerpen en Antwerpsche Kempen). Gent.
 • Cornelissen, J., (1936-1938) Idioticon van het Antwerpsch Dialect, Bijvoegsel. Turnhout.
 • Dam, B. van (1972) Oud-Brabants dorpsleven. Wonen en werken op het Brabantse platteland. Oisterwijk.
 • Diddens, H., (1986) Woordenboek van het Mechels dialekt, een poging tot inventarizatie van het taalmateriaal en typisch taalgebruik. Mechelen.
 • Elemans, J. H. A. (1958) Woord en wereld van de boer, een monografie over het dialect van Huisseling. Utrecht en Antwerpen.
 • Gestel, W. van, (1996) Gellustreerde woordenlijst van de streektaal van Gilze en Rijen en omstreken, "mee de complementen van 'ze pa". Gilze-Rijen.
 • Goemans, L. (1936-1954), Leuvensch Taaleigen, Woordenboek. Brussel/Tongeren.
 • Goossenaerts, J. (1956-1958), De taal van en om het landbouwbedrijf in het noordwesten van de Kempen, een taal-, vak-, geschied-, heem- en volkskundige bijdrage tot de Nederlandse woordenschat. Gent.
 • Graef, J. De, (1993) Antwerps verklarend woordenboek. Oevel (8).
 • Hanewinkel, S. (1799-1800) Reize door de majorij van 's-Hertogenbosch, in den jaare 1798 [en 1799] in brieven. Amsterdam.
 • Hedde gij, zedde gij. Edde gij, zijde gij: een bonte staalkaart van Brabantse dialecten. (1987) samengesteld door Luc van Grinsven e.a.. 's-Hertogenbosch.
 • Heestermans, H. (1988-1994) Witte nog? Over Bergse en Westbrabantse woorden en uitdrukkingen, dl. 1-8. Roosendaal.
 • Heestermans, H., (1997) Bergs woordenboek, Bergen op Zoom.
 • Heestermans, H. en J. Stroop (2002), West-Brabants. (Reeks Taal in Stad en Land, nr. 12) 's-Gravenhage.
 • Hoe schrijf ik mijn dialect? Een referentie-spelling voor alle Brabantse dialecten. (1999) Leuven/Amersfoort.
 • Hoek, H. van (1996) Het Deurnes dialect. Deurne.
 • Hoeufft, J.H. (1836), Proeve van Bredaasch taal-eigen of Lijst van eenige in de stad en den lande van Breda gebruikelijke en in sommige oorden van ons vaderland min gewone woorden en spreekwijzen, verzameld en toegelicht. Breda
 • Hoppenbrouwers, C. (1996) De taal van Kempenland. Van wbtte tot zwiemele. Eindhoven.
 • Kayens, G. (2000) `Verbuiging in de Brabantse dialecten', in J. De Keyser en M. Ooms (red.) Brabantse dialecten gesproken en geschreven. Leuven.
 • Kempeneers, P., (1976) Reddelen (roddelen) onder de boompjes, een eerste verzameling lokale en regionale woorden en zegswijzen uit het Tiense met enkele toemaatjes. Tienen.
 • Kooiman, J., (1990) Ut May's woordeboek, mj veul ouwe foto's van De May en zun Mayenrs. Made.
 • Naaijkens, J. (1992) D's Biks. Een verklarende lijst van een aantal Beekse woorden, aangevuld met enkele taalverschijnselen en toegelicht met voorbeelden en uitdrukkingen die ontleend zijn aan de Beekse volkstaal en het Beekse volksleven. Hilvarenbeek.
 • Quivreux, L., (1965) Dictionnaire du dialecte bruxellois. Brussel (2).
 • Ransbeeck, R. Van, (1995)'t Aaten balleken, een boek over Merchtemnaren door een Merchtemnaar. Merchtem.
 • Reelick, L. e.a. (1993) Bosch' woordenboek. 's-Hertogenbosch.
 • Renders, J. M. (1946) `Stijgende diphtongen in de dialecten van Oost-Noordbrabant', in: Oost-Noordbrabantsche dialectproblemen. Amsterdam.
 • Rijen, H. van, (1993) Mn Tilbrgs wordeboek. Tilburg.
 • Schrijver, M. de (1998), En dad'in a kas! Het levend Brussels dialect, een bloemlezing van merkwaardige woorden en gezegden. Brussel (2).
 • Sijbers, T. (1995) Klink, klaor, klank. Enschede.
 • Swanenberg, C. (1986-1991) Wie w bewaort...die he' w...zin 't wefke...en ze waar al 80 jaor maagd; 'n Oostbrabants woordebuukske. 4 delen. Delft.
 • Swanenberg, C. (1990) Jikkes Merante! Sprokkelen in Brabantse spreuken. 's-Hertogenbosch.
 • Swanenberg, C. (red.) (1993), Onder ons gezegd....in Brabant. Delft.
 • Swanenberg, C. en J. Swanenberg (1996) ige grij. 'n Meierijs woordenboek. Enschede.
 • Swanenberg, C. en J. Swanenberg (2000) Vergee:te grij. Aanvullingen op ige grij. Enschede.
 • Swanenberg, J. en C. Swanenberg (1998) Brabantse beestjes. Enschede.
 • Swanenberg, J. en C. Swanenberg (2002), Oost-Brabants. (Reeks Taal in Stad en Land, nr. 7) 's-Gravenhage.
 • Tuerlinckx, J.F. (1886) Bijdrage tot een Hagelandsch Idioticon. Gent.
 • Ut jes. Un streektaol mi klank, wrremte n gevuul. (2001) Samengesteld door een groep Udenaren o.l.v. Ad Vrenssen. Uden.
 • Verhoeven, C. (1978) Herinneringen aan mijn moedertaal. Delft.
 • Verster , J. L. (1776 en 1781) Brabants uit de 18de eeuw: de Meierijse woordenlijsten van J.L. Verster, uitg. door K. Heeroma (1968). Amsterdam.
 • Vleuten, G. van der (1986) Mens van Mierle. Bks mi 'n lfke. Mierlo.
 • Vos, P. (1996) `Een geval van taalverandering: de overgang van korte stijgende diftongen naar korte monoftongen in het dialect van Gemert', in: R. van Hout en J. Kruijsen (red.), Taalvariaties. Toonzettingen en modulaties op een thema. Dordrecht.
 • Vos, W. en M. A. van der Wijst (1996) Gemerts woordenboek. Een keuze uit de woordenschat van het dialect van Gemert. Gemert.
 • WBD (1967--) Woordenboek van de Brabantse Dialecten, (verschijnt in delen en afleveringen). Assen.
 • Weijnen, A. A. (1937) Onderzoek naar de dialectgrenzen in Noord-Brabant. Fijnaart.
 • Weijnen, A. A. (1937a) `De en iets over articulatiegewoonten in Noord-Brabant', in Onze Taaltuin 6.
 • Weijnen, A. A. (1938, 1939) `Bijdrage tot de historische grammatica der Brabantse dialecten I en II', in Onze Taaltuin 7.
 • Weijnen, A. A. (1946) `De grenzen tussen de Oost-Noord-Brabantse dialecten onderling', in: Oost-Noordbrabantsche dialectproblemen. Amsterdam.
 • Weijnen, A. A. (1987) De dialecten van Noord-Brabant. 2e druk. 's-Hertogenbosch.
 • Wellekens, W., (1994) Diksjonr van 't Leives, woordenlijst van het hedendaagse Leuvens. Leuven.
 • Zegers, A. (1999) Het dialect van het Land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland. Uden.
 • Zmmers, nie te beschrieve (2001) Werkgroep Zmmers Woordenboek. Someren.
 
Google
 
Web Deze website