Algemeen geschreven Limburgs

En hae zag: Emes hauw twie zeune. De jongste van hun zag taege z'ne vajer: Vajer, gaef mich m'n knjsdeil, det mich toekump. En hae verdeilde de bezittinge onger hun. En winnige daag later maakde de jongste zoon al te gelde en gong op reis nao e wied land woe hae z'n vermaoge dedoordriejde in e laeve van euverdaod. Doe hae al dedoorgedriejd hauw, kaom d'r einne zjwoere hongersnoed euver det land en hae begs ermooj te lieje. En hae trk d'robboet en drng zich op aan eine van die luuj van det land en dae sjikden 'm nao 't veld m zien verkes te heuje. En hae wl gaere z'ne boek vlle mit de sjlle die de verkes ote, meh nemes gaof z'm. Doe kaom hae tt zichzelf en zag: Wievl daagloenders van miene vajer hbbe broed in euvervlood en ich kaom hie m van d'n hnger. Ich zal opsjtaon en nao m'ne vajer gaon en taegen 'm zgke: vajer, ich hb zunj gedaon taege d'n hiemel en veur uch. ich bin neet waerd eure zoon te haete: sjtl mich geliek mit eine van eure daagloenders.

En hae sjtong op en gong nao z'ne vajer trk. En es hae nog wied aaf waar, zoog z'n vajer 'm en hauw kompassie mit 'm. En hae leep nao 'm toe, vool 'm m d'n hals en puunden 'm. En de zoon zag taege 'm: Vajer, ich hb zunj gedaon taege d'n hiemel en veur uch, ich bin neet mie waerd eure zoon te haete. Meh de vajer zag taege z'n sjlaove: Bring gauw 't bste kleid hie nao toe en trik 't 'm aan en doog 'm eine rink aan z'n hand en sjoon aan z'n veuj. En haolt 't gemjste kauf en sjlach 't, en laote v'r eine denee gaeve. Want m'ne zoon hie waar doed en is weer laevend gewaere, hae waar verlaore en is gevnje. En ze begnne faet te vere. Z'ne audste zoon waar op 't land en wie hae bekans heivers waar huurde hae meziek en dans. En hae reep eine van de knchte bie zich en vroog 'm, waat is hie te doon. Deze zag 'm: eure broor is gekmme en eure vajer haet 't gemsjte kauf laote sjlachte, mtt hae h'm geznd en waal trk haet. Meh hae woor kaod en wl neet nao bnne gaon. Doe kaom z'ne vaajer nao boete en bleef aandauwe bie 'm. Meh hae gaaf es antwaord trk taege z'ne vajer: Loer, zoevl jaore bin ich al in euren deens en noets hb ich eurgeboeje euvertraoje, meh mich hbt geer noets e geitebukske gegaeve m mit mien vrunj faet te vere. Meh, noe dae zoon van uch gekmme is, dae eur bezittinge dedoor haet gedriejd mit sjlchte vrouwluuj, hb geer veur hm 't gemsjte kauf laote sjlachte. Meh, hae zag taegen 'm: Knd, de bis altied bie mich en al waat van mich is is van dich. Veer moste faet vere en sjpas make, want eure broor hie waar doed en is laevend gewaere, hae waar verlaore en is gevnje.

 
Google
 
Web Deze website