Zeeuws

Brabants Dagblad 27 11 2001 

Zeeland vecht voor erkenning van het Zeeuws 

Zeeland wil dat het Zeeuws, net als het Limburgs, officieel wordt erkend als regionale taal. Er is een politieke lobby vanuit het Zeeuwse provinciehuis.De Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland mobiliseert grote groepen Zeeuwen en bereidt acties voor. Er komt een handtekeningenactie, er worden posters en ansichtkaarten gemaakt en de Zeeuwse basisscholen krijgen een verzoek om mee te doen door tekeningen, gedichten en verhaaltjes te maken. In een vergadering op dinsdag 4 december in Middelburg wordt een actieplan opgesteld. 

Dialectvoorvechters
Zeeland voert actie om zijn taal erkend te krijgen als officiële regionale taal. In Zeeland gingen de ogen van de dialectvoorvechters open nadat de streektalen Limburgs en Nedersaksisch een officiële erkenning hadden gekregen. Er ligt inmiddels een aanvraag bij staatssecretaris De Vries van Binnenlandse Zaken. Het zuidwesten van de lage landen, waar een 'kacheltje' een jong meisje is en een 'dulleve' een sloot en waar ze 'neuken' zeggen als ze vallen bedoelen, komt langzaam maar vastberaden in actie. Gevreesd wordt dat de staatssecretaris negatief op de aanvraag beschikt omdat hij zich wil conformeren aan een advies van de Nederlandse Taalunie. En die is tegen erkenning van het Zeeuws, onder meer omdat het Zeeuws een dialect van het standaard-Nederlands zou zijn en niet de status van een eigen, zelfstandige streektaal verdient. Volgens het Zeeuwse provinciebestuur wordt erkenning van het Zeeuws ten onrechte als een bedreiging voor en een aantasting van de Nederlandse taal opgevat. Bovendien wijst gedeputeerde De Kok erop dat een wetenschappelijke commissie van taalkundigen eerder al een positief advies over de erkenning van het Zeeuws heeft gegeven. Uit onderzoek van die commissie bleek ook dat meer dan de helft van alle mensen die in Zeeland en het Zuid-Hollandse Goeree-Overflakkee leven zeeuwstalig is. Het Zeeuws, als taal tussen buren, leeft nog volop, al daalt het gebruik fors en voeden steeds minder Zeeuwen hun kinderen in het Zeeuws op. Erkenning, zo redeneert het provinciebestuur zou niet alleen cultureel wenselijk zijn, maar ook een historische streektaal voor uitsterven kunnen behoeden. 

Ouder
Het Zeeuws is overigens geen taal op zich, maar een verzameling lokale en regionale dialecten die zich uitstrekt in een langgerekt taalgebied dat grofweg de kuststrook tussen het Noord-Franse Duinkerken en de Zuid-Hollandse eilanden beslaat. Het Zeeuws is ook ouder dan het Nederlands, hoewel velen denken dat het juist van het Algemeen Beschaafd Nederlands is afgeleid. Het Nederlands ontstond als standaardtaal in de loop van de zestiende en zeventiende eeuw, gebaseerd op de Hollandse, Brabantse en Vlaamse dialecten. Het Zeeuws bestond al veel eerder en behield ook na de invoering van het ABN taalkundig een groot aantal eigenheden. De zeventiende-eeuwse Zeeuwse dichter en staatsman Jacob Cats schreef ook veel in zijn eigen taal. Aan het begin van de negentiende eeuw stond het Zeeuws zelfs zo ver van het Nederlands af dat een eigen, bescheiden literatuur mogelijk was.

 
Google
 
Web Deze website