Nedersaksisch

Artikel uit De Twentsche Courant Tubantia van 31-10-2000

‘Te weinig dialect op omroep Radio Gelderland’
Van een onzer verslaggevers

AALTEN - Uitgerekend het medium dat het gesproken dialect in Gelderland een volwaardige plaats zou kunnen geven laat het afweten. Die kritiek kreeg zaterdag directeur Muus Groot van Radio Gelderland over zich heen. 

Tijdens de discussie op de Dialectdag werd Groot van alle kanten scherp aangevallen op het beleid van de regionale zender, die -vinden dialectliefhebbers- te veel Hilversum wil spelen en te weinig oog heeft voor de eigen regio. 

In De Pol in Aalten was de jaarlijkse dialectdag druk bezocht, misschien wel om het gevoelige thema: streektaal en radio. 

Organisator Henk Krosenbrink had tevoren al een aardige aanzet gegeven door in het dialecttijdschrift De Moespot te pleiten voor een aparte Nedersaksische dialectzender, omdat Radio Gelderland er toch niet in slaagt het Achterhoeks (en Liemers) die plaats te geven die het als minderheidstaal toekomt. 

Opvallend was in de inleidingen de enorme tegenstelling tussen Alard Ross van Optimaal FM en Muus Groot van Radio Gelderland. Ross meent dat zijn streekradio straks misschien alleen nog maar dialect zal uitzenden, ook in reclame. Het is een succesformule. Ross noemde moeiteloos een lange rij van uitstekende jonge dialectmuziekgroepen uit eigen regio en zei ook dat in de studio het dialect de voertaal is van jong en oud. 

Lijnrecht tegenover dit verhaal stonden de voortdurende aarzeling en de dilemma’s van Muus Groot: Gelderland zou te groot en te verdeeld zijn voor dialectgebruik, de kwaliteit van veel dialectmuziek zou te wensen overlaten en de dialectsprekers zouden massaal op standaard-Nederlands overgaan zodra ze een microfoon zien. 

Vanuit de zaal kwam hierop de wezenlijke opmerking dat dialect op de radio brengen kennelijk een kunst is, die bij Optimaal FM wél en bij Radio Gelderland niet wordt verstaan. Zelfs het nieuwe streekculturele programma ’Achterhoeks Accent’ van Radio Gelderland op de zaterdagochtend gaat primair uit van het standaard-Nederlands en niet van dialectgebruik. Dat had volgens Henk Krosenbrink andersom horen te zijn. Radio Gelderland, zo luidde de kritiek, mist ook de durf om dialect te brengen, iets wat in andere provincies heel gewoon is. 

Medewerkers die geen dialect spreken zouden een week op cursus moeten, net zoals bij Omrop Fryslan, die haar personeel een week op Terschelling aanbiedt met een cursus Fries. Waarom zou de Dialectkring Achterhook en Liemers niet zo’n weekje kunnen gaan organiseren voor Radio Gelderland? Kritiek was er ook op de vele Engelstalige muziek op de Gelderse zender. 

Het excuus van Muus Groot, dat zoveel luisteraars geen dialect verstaan, werd door Aaltenaar Jan Huls weerlegd met de wedervraag: „Verstaan ze dan wel allemaal Engels?’’ Door de felle discussie over Radio Gelderland sneeuwden de bijdragen van de Duitse sprekers, dr. T. Sodmann van het Landeskundliches Institut uit Vreden en Kreisheimatpfleger W. Feldhege wat onder. Sodmann begreep eigenlijk niet hoe Muus Groot kan zeggen dat het Gelders dialect vaak niet verstaan wordt.’

 
Google
 
Web Deze website